Formål

Dramacenteret har til formål at inspirere, facilitere og implementere dramaaktiviteter i faglige, tværfaglige og sociale sammenhænge i grundskolen.

Dette formål afspejles i flere forskellige aktiviteter, blandt andre: 

Drama som metode (også kaldt anvendt teater)
Her bruges teatrets virkemidler med kroppens udtryk i centrum i forbindelse med f.eks. litteraturarbejde i danskundervisningen, stimulering af evnen til indlevelse og vurdering i historiefaget, etablering af et fantasifuldt og autentisk miljø i sprogundervisningen og som omdrejningspunkt i form af bl.a. rollespil i et tværfagligt undervisningsforløb.

Inspiration, facilitering og implementering af drama
Dette kan foregå i planlagte undervisningsforløb f.eks. med et planlægningsmøde med lærer/pædagog, et besøg på skolen eller Dramacenteret, hvor det dramapædagogiske værktøj faciliteres af dramalæreren, og endelig et opfølgende besøg på skolen for at styrke implementeringen. Dramacenteret kan også hjælpe med skole-forestillingen, så den bliver en integreret del af undervisningen med høj kvalitet.

Drama som værktøj i sociale sammenhænge
Forumspil er en yderst brugbar dramametode i forbindelse med den sociale dimension. Grundtanken er, at eleverne er med til at ridse forskellige aktuelle problemstillinger op for derefter at vise dem for hinanden og endelig afprøve forskellige forslag for at påvirke den undertryktes rolle. 

Kursusaktivitet for læreren
I ovenstående aktiviteter ligger implicit en kursusaktivitet for læreren, der har mulighed for at inddrage de anvendte metoder også i andre fag. Desuden vil flere af disse eksemplariske forløb være bygget op som en æstetisk læreproces, som kan bruges i mange sammenhænge. 

Samarbejde med det professionelle og vækstlags-miljø indenfor scenekunst og performance
Der vil være mulighed for at udvikle forståelse for genren dramatik samt kendskab til scenekunst gennem samarbejde med Aalborgs professionelle teatre samt vækstlagsmiljøet. Det kan være i form af arbejde med et undervisningsmateriale og efterfølgende besøg i teatret. 

Kontaktoplysninger

  • Dramacenteret
  • HUSET, Hasserisgade 10
    9000 Aalborg
    Danmark
  • Telefon: [+45] 2554 0990
  • Email: ldm-skole@aalborg.dk